Ulike kurs innan forretningsdrift 2017

Driftig tilbyr i september og oktober kurs innan fire tema: økonomi og rekneskap, sal, forretningsmodellering, og innhenting av investorkapital. Kursa går utanom vanleg arbeidstid og er gratis.

Kursa passer for både dei som tenker på å starte opp eiga bedrift og for dei som jobber i ei etablert bedrift.

Les meir og meld deg på her

Om de har spørsmål om innhald i kursa, kontakt Ingvild Andersen, rådgjevar for nærings- og kulturavdelinga i fylkeskommunen.

Publisert: 18.05.2017 00:00