Dfind Engineering

Dfind Engineering er ein del av verdas nest største rekrutteringsselskap Randstad. Dfind er spesialisert på rekruttering av ingeniørar, teknisk personell og prosjektadministrasjon for tekniske verksemder. Dfind Engineering har som ein del av Randstad eit levande nettverk og lokasjoner i 40 land.

Dfind Engineering