Fjord1 AS

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Noreg, med aktivitet frå Rogaland i sør til Finnmark i nord. Hovudkontoret er i Florø. Kjerneverksemda til Fjord1 er sjøtransport gjennom ferjedrift og passasjerbåtdrift. Fjord1 driv òg reiselivs- og cateringverksemd, og har aktivitetar innanfor andre forretningsområde som reisebyrå, finans og eigedomsforvalting. Ford1 har også større eigarinteresser i bybanedrift og luftfart.

Fjord1 AS