Flora V&M

Gjennom Flora V&M skal lokale verksemder og partnarar levere personell og ulike tenester til vedlikehald og modfikasjonsoppdrag for operatørar på norsk sokkel - hovudsakleg til intallasjonar som vert handsama frå Florø.

Flora V&M