Haptiq

Vi leverer interaktive tjenester innen 3D visualisering og simulering. Vi benyetter oss av både 3D i sanntig for "Toutchflater", Mixed reality, og AR. Vi vil bidra til digitaliseringen både offshore og onshore med skreddersydde løsninger.

Haptiq