Havyard Ship Technology AS

Havyard Group er eit verdsomspennande konsern med forankring i det sterke maritime clusteret på Nordvestlandet. Visjonen vår er Improving life at sea. Vårt fokus er å ha den beste kompetanse på alle nivå. Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og bygging av avanserte fartøy for offshore petroleumsproduksjon, fiske og havbruk til skipsverft og reiarlag verda rundt.

Havyard Ship Technology AS