HydroWave AS

HydroWave skal bygge og drifte bølgjekraftinstallasjonar for produksjon av straum og hydrogen med utgangspunkt i Havkrafts patenterte teknologi.

HydroWave AS