Nor Tekstil

Vi skal tilby markedets mest lønnsomme og miljøvennlige bruk av tekstiler i arbeidslivet. Fordi vi samarbeider med de største, ledende og mest krevende kundene i landet må vi stadig utvikle oss. Det gir tilgang til stordriftsfordeler og unik fagkompetanse for alle våre kunder.

Nor Tekstil