OptiPro AS

Bransje: Boring og brønn. Produkt og tjeneste: OptiPro utvikler og leverer tjenester og utstyr som optimaliserer primærrensing av borevæske og forbedrer HMS-forhold for operativt personell ved boring av petroleumsbrønner.

OptiPro AS