Stadpipe AS

Stadpipe AS er et firma der kjernevirksomheten er basert på produksjon av rørdeler og spesialdeler i plast. Prosjektering og konstruksjon av spesialdeler er ofte avgjørende for å løse kundens behov. Vi leverer komplette rørsystemer eller deler i termoplast til industrien.

Stadpipe AS