Stryvo AS

Stryvo er ei innovativ og høgteknologisk produksjonsbedrift lokalisert i Stryn og på Bismo. Vi leverer ei rekke produkt og fleksible kvalitetsløysingar til internasjonal petroleumsverksemd, shipping, energisektoren, bygg og anlegg. Styvo har Achilles-, ISO 9001- og ISO 14001-godkjenning.

Stryvo AS