Våre arrangement

Vi har mange arrangement i løpet av eit år. Medan fleire er kun for medlemsverksemder, er nokre opne for alle som ønsker å delta. Dei opne arrangementa kan de finne her:

Conference

3rd International Conference on Marine Renewable Energy and Maritime Hydrogen Technology, 3-4 October 2018 in Florø. Les meir om agendaen og meld deg på her

Nettverkssamling

Sett av datoen 14-15 november til nettverkssamling og Vekst i Vest. Agenda kjem.