Nyheter

Ledige stillingar hos Brødrene Aa

Auka oppdragsmengde og etablering av produksjon i Eikefjord, gjer til at Brødrene Aa no lyser etter både prosjektingeniør og fleire produksjonsmedarbeidarar.