Nyheter

GIEK garanterer for Fjord1s kjøp av el-ferjer på Vestlandet

Fjord1 har inngått kontrakter for bygging av flere miljøvennlige ferjer som skal bygges og trafikkere på Vestlandet. GIEK tar nå del i finansiering av nybyggprogrammet til Fjord1 med garanti på 900 mill. kroner.